Pages

Friday, May 16, 2014

” Huwei G730-U00 & G730-C00 ” Update Firmware

ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိလာတဲ့ ” Huwei G730-U00 & G730-C00 ”
တို ့ရဲ  ့ Firmware Build Number Update Firmware ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ..
လုိအပ္သူမ်ား ယူသြားပါဗ်ာ….

Download ( G730-C00 Build Number 157 ) Official China Link
Download ( G730-U00 Build Number 138 ) Official China Link
အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ….

13889937190

No comments:

Post a Comment